לקבלת הצעת מחיר התקשרו

050-5434626

מאמרים

יועץ קרקע וסקר קרקע

ליועץ קרקע יש תפקיד חשוב ומשמעותי בתהליכי הבניה. הוא מבצע את סקר הקרקע באזור בו מתבצעות העבודות השונות. כל מי שניגש להליך של בניה, הנחת תשתיות או עיבוד הקרקע למטרות חקלאיות חייב לקחת אנשי מקצוע כדי ללבצע חשיבה כלכלנית נכונה ולהימנע מנזקים עתידיים. יועץ קרקע הוא מהנדס בהכשרתו וללא חוות דעתו בפרוייקט הכנת תכנית הביסוס עלולה להיות כושלת.

 

תהליך ביצוע בדיקת קרקע באמצעות יועץ קרקע

 

יועץ הקרקע מבצע סקר קרקע בשטח, לעיתים הוא נעזר בגיאולוג ובאנשי מקצוע נוספים. הדבר תלוי בסוג הבדיקה הנדרשת. את ממצאי הסקר הוא מנתח לכדי מסקנות ומעביר למהנדס השלד את המלצותיו לפרוייקט. בהתאם לממצאים שנתקבלו, מבססים את התכנית של הבניה לפני שניגשים לתהליך עצמו. החשיבות של פעולת היועץ רבה, כיוון שקרקע יכולה להכיל בתוכה המון רכיבים ולא ניתן לדעת בראייה שטחית כיצד היא תגיב לאחר שיבוצעו בה תהליכים שונים.

 

שלב ראשון- סקר הקרקע

 

את סקר הקרקע מבצעים בשלב תכנון פעולות שונות בקרקע. מטרת הסקר לבחון את התאמת הקרקע לביצוע פעולות שונות כדוגמת חפירת יסודות, הנחת צינורות מים תשתיות חשמל ואפילו עבור קרקע חקלאית. לשם ביצוע הסקר נדרש קידוח בקרקע בכדי להגיע לשכבות השונות שלה. עומק הקידוח תלוי בסוג הפרוייקט ודרישות המהנדס. את הדגימה מעבירים בחלק מהמקרים לבדיקת מעבדה ובוחנים את הפלסטיות שלה כמות הנוזלים גודל הגרגרים ועוד.

 

שלב שני- תכנית מבוססת על סקר קרקע

 

כשהיועץ מקבל את ממצאי סקר הקרקע הוא מבין את רכיבי החתך העמוק שלה ואת התכונות ההנדסיות המאפיינות אותה. בנוסף, הוא משלב את הידע הנרחב שלו בתקנות הבניה השונות. על פי כל הממצאים יועץ הקרקע מבסס את המלצותיו שכוללות גם תכנית ביצוע כלכלית ומשתלמת. על פי ההמלצות של יועץ הקרקע פועלים להכנת תכנית ביסוס להמשך התהליך.